Hubertusschool, .... groot in kleinschaligheid, ... met veel leerplezier samenwerken samen leren

Meld je nu aan!

Scroll omlaag

Welkom bij Hubertusschool Herten!

Welkom op de website van de Hubertusschool Herten!
Onze school, met ruim 370 leerlingen, is één van de 23 scholen ressorterend onder de Stichting Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding. We hopen middels deze site de communicatie met de ouders nog verder te verbeteren en tegelijkertijd informatie te verstrekken over onze school aan eenieder die geïnteresseerd is. We pretenderen zo volledig mogelijk te zijn. Heel actuele informatie, met name rond de praktische, dagelijkse gang van zaken, communiceren we via ons digitale informatie-systeem, Isy. Alle ouders informeren we via mail steeds zo vroegtijdig mogelijk over die zaken die specifiek zijn voor alle groepen, of voor de groep van hun kind. Isy is ook rechtstreeks te bereiken via de link op deze site. Door regelmatig een bezoekje te brengen aan deze Hubertussite blijft u op de hoogte. En: u kunt via het Oudermenu allerlei bestanden downloaden. Gewoon doen!

Meld je nu aan!

Wij zijn de Hubertusschool Herten!

Graag zien we uw kind ook als leerling op onze school. Als u over onze school informatie wil of op onze school wil komen kijken, bel dan gerust met 0475-332285 en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
Aanmelden van uw kind kan via het formulier dat u bereikt via deze link.

Lees meer

Leerkrachten

Het laatste decennium heeft de Hubertusschool (voorheen: Sint Hubertusschool) een flinke groei doorgemaakt. De school groeide aanvankelijk van 8 naar 17 groepen; momenteel zijn het er 15. Dit heeft tot gevolg gehad dat het team flink is uitgebreid. Het team bestaat uit een mix van jongere en oudere leerkrachten.Minder dan de helft van de leerkrachten werkt full-time. Er werken 24 vrouwen en 5 mannen (full-time of part-time), dit is inclusief de vakleerkrachten en het niet-onderwijzend personeel. De vakleerkracht gymnastiek, de conciërge en de administratief medewerker zijn alle part-time werkzaam.

Lees meer

Onze missie en visie

Onze school gaat uit van een heldere koers. Deze vindt zijn weerslag in onze missie en visie. De missie omvat de bestaansredenen van de Hubertusschool. Daarnaast wordt beschreven vanuit welke kernwaarden het team werkt. Deze spelen een centrale rol bij het dagelijks handelen op school. Zij geven richting aan ons doen en laten in de omgang met kinderen, ouders en collega's.

In onze visie staat beschreven welke uitgangspunten en koersuitspraken voor ons een leidraad zijn als het gaat om de ontwikkeling van onze school.

Lees meer