Ouders

De Ouderraad
De Ouderraad

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten de activiteiten op school vorm geven.
Elk jaar organiseert de school samen met de ouderraad 11 activiteiten:

› Jaaropening met feestavond
› Kinderboekenweek
› Dag van de leerkracht
› Sinterklaas
› Kerstmis
› Carnaval
› Pasen
› Koningsspelen
› Schoolreis
› Slotavond groep 8
› Jaarsluiting
Voor het organiseren van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van de ouderbijdrage.
Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Vandaar dat er bij alle activiteiten een beroep op u gedaan wordt. Elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt er door de ouderraad een brief op Isy- het interne communicatieplatform voor ouders- geplaatst met de vraag u op te geven als hulpouder. Zo kunt u meekijken en meedoen met de diverse activiteiten op school.
Voor vragen met betrekking tot de ouderraad kunt u contact met ons opnemen via e-mail –> orhubertus@swalmenroer.nl.

Medezeggenschap (MR en GMR)

Binnen deze MR-informatie vindt u de volgende onderdelen: Algemeen, Samenstelling MR en Vergaderdata.

Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden. De MR streeft ernaar om zoveel als mogelijk de belangen van de achterban te verwoorden. Iedereen kan zijn mening kenbaar maken aan de leden van de MR. De MR-vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan delen wij met u via Isy.

Medezeggenschap (MR en GMR)
Medezeggenschap (MR en GMR)
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?