Hubertusschool, .... groot in kleinschaligheid, ... met veel leerplezier samenwerken samen leren

Scroll omlaag

Klachten

Mocht u een klacht hebben die door onze school (leerkrachten en/of directie) naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid deze klacht neer te leggen bij Stichting Swalm & Roer. De contactpersoon voor de ouders van onze school is: 

* Dhr. Henny Maas, Way Broek 2, 6041 PJ Roermond. Tel.: 0475-330665.
  Hij leidt ouders, die een klacht willen indienen, door naar de vertrouwenspersoon.